جمهوری اسلامی ایران
اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل
   
  • دسترسی سریع
  • مزایده
  • مرحله ششم مزایده اجاره اماکن ورزشی سال 98

   از آنجائیکه اداره کل ورزش و جوانان استان فارس قصد دارد تعدادی از اماکن ورزشی مشروحه ذیل واقع در سطح استان را در اجرای مفاد ماده 5 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و دیگر قوانین و آئین نامه ها و دستور العمل های اجرایی مربوطه به روش مزایده عمومی و بصورت اجاره به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی واجد شرایط واگذار نماید، بدینوسیله به اطلاع میرساند که متقاضیان در صورت تمایل به شرکت در مزایده بایستی پس از مطالعه و قبول شرایط اعلامی در سایت اداره کل ورزش و جوانان فارس به نشانی fars.msy.gov.irwww. مدارک و اسناد موردنیاز را حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 98/3/29 به مسئول دبیرخانه ادارات ورزش و جوانان شهرستان های محل استقرار مکان ورزشی یا دبیرخانه اداره کل ورزش و جوانان فارس تسلیم و پس از ثبت در دبیرخانه مربوطه ، رسید دریافت نمایند. پیشنهادهای واصله رأس ساعت 11 صبح شنبه مورخ 98/4/1 در کمیسیون مزایده اماکن ورزشی استان بازگشایی و شخص متقاضی یا نماینده قانونی وی با ارائه کارت شناسایی و معرفی نامه رسمی از طرف متقاضی می توانند در جلسه مزایده واقع در اداره کل ورزش و جوانان استان شرکت نمایند. لازم به ذکر است که جهت دریافت فرم های مربوطه و همچنین اطلاع از شرایط مزایده می بایست از فایلهای pdf درج شده در آگهی مزایده در سایت اداره کل به نشانی fars.msy.gov.irwww.استفاده نمائید . همچنین آگهی مزایده در سامانه ستاد ( سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) درج شده که متقاضیان می توانند از آن طریق نیز اطلاعات مربوطه را کسب نمایند .

    مرحله ششم مزایده اجاره اماکن ورزشی سال 98
فارس - اداره کل ورزش و جوانان
مجموع بازدیدها : 1,929,601
تعداد بازدید امروز : 2,433
تعداد بازدید دیروز : 3,223
آخرین به روزرسانی : 1398/05/31
کلیه حقوق متعلق به وزارت ورزش و جوانان می باشد.