جمهوری اسلامی ایران
اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل
   
  • رئیس هیات فوتبال پاسارگاده خبرداد / مسابقات فوتبال نوجوانان استان در پاسارگاد برگزار می شود

   رئیس هیات فوتبال پاسارگاده خبرداد / مسابقات فوتبال نوجوانان استان در پاسارگاد برگزار می شود

   رئیس هیات فوتبال پاسارگاده خبرداد / مسابقات فوتبال نوجوانان استان در پاسارگاد برگزار می شود


   رئیس هیات فوتبال شهرستان پاسارگاد گفت : مسابقات فوتبال نوجوانان استان با حضور 7 تیم طی 5 روز در شهرستان پاسارگاد برگزار می گردد.

   به گزارش روابط عمومی ورزش و جوانان فارس ، خلیل حاجی پور در این باره بیان کرد: در این دوره از مسابقات تیمهای اﺗﺤﺎﺩ ﭘﺎﺳﺎﺭﮔﺎﺩ، ﻭﻟﻴﻌﺼﺮ ﭘﺎﺳﺎﺭﮔﺎﺩ، ﺷﻬﺪاﻱ اﺭﺳﻨﺠﺎﻥ ، ﭘﻴﺮﻭﺯﻱ ﺑﻮاﻧﺎﺕ ، ،ﺩﺭﺧﺸﺶ ﻣﻤﺴﻨﻲ ، ﺳﺮﺑﺎﺯﻛﺎﺯﺭﻭﻥ و ﺟﻨﻮﺏ ﺧﻨﺞ حضور دارند. که در دو گروه با هم به رقابت خواهند پرداخت.
   وی افزود: ﻗﺮﻋﻪﻛﺸﻲاﻳﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ شب گذشته با حضور ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩﻫﻴﺖﻓﻮﺗﺒﺎﻝ اﺳﺘﺎﺕ ﻓﺎﺭﺱ,ﺩﺑﻴﺮﻫﻴﺖﻓﻮﺗﺒﺎﻝ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﭘﺎﺳﺎﺭﮔﺎﺩ,ﻣﺴﻮﻭﻝﻛﻤﻴﺘﻪﻓﻮﺗﺴﺎﻝ و ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺩاﻭﺭاﻥ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﭘﺎﺳﺎﺭﮔﺎﺩ ,ﺭﻭاﺑﻄﻋﻤﻮﻣﻲﻫﻴﺖ ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ اﺳﺘﺎﻥ ﻓﺎﺭﺱ و ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﻫﻔﺖ ﺗﻴﻢ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺩﺭ اﻳﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ اﻧﺠﺎﻡ ﮔﺮﻓﺖ.
   حاجی پور در پایان گروه ها و برنامه مسابقات را به شرح ذیل اعلام کرد:
   ﮔﺮﻭﻩ اﻟﻒ: ﺩﺭﺧﺸﺶ ﻣﻤﺴﻨﻲ،ﺟﻨﻮﺏ ﺧﻨﺞ ، ﺳﺮﺑﺎﺯ ﻛﺎﺯﺭﻭﻥ
   ﮔﺮﻭﻩ ب : اﺗﺤﺎﺩ ﭘﺎﺳﺎﺭﮔﺎﺩ ، ﭘﻴﺮﻭﺯﻱ ﺑﻮاﻧﺎﺕ ، ﻭﻟﻴﻌﺼﺮ ﭘﺎﺳﺎﺭﮔﺎﺩ و ﺷﻬﺪاﻱ اﺭﺳﻨﺠﺎﻥ
   ﺩﻭﺷﻨﺒﻪ 1396/4/26
   ﺩﺭﺧﺸﺶ ﻣﻤﺴﻨﻲ.....ﺟﻨﻮﺏﺧﻨﺞ ﺳﺎﻋﺖ9ﺻﺒﺢ
   ﭘﻴﺮوﺯﻱ ﺑﻮاﻧﺎﺕ...ﻭﻟﻴﻌﺼﺮ ﺳﺎﻋﺖ15
   اﺗﺤﺎﺩﭘﺎﺳﺮﮔﺎﺩ...ﺷﻬﺪاﻱاﺭﺳﻨﺠﺎﻥ ﺳﺎﻋﺖ17
   ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ 1396/4/ﺗﺞ
   ﺩﺭﺧﺸﺶ ﻣﻤﺴﻨﻲ....ﺳﺮﺑﺎﺯﻛﺎﺯﺭﻭﻥ ﺳﺎﻋﺖ9ﺻﺒﺢ
   ﭘﻴﺮﻭﺯﻱ ﺑﻮاﻧﺎﺕ..ﺷﻬﺪاﻱاﺭﺳﻨﺠﺎﻥ ﺳﺎﻋﺖ15
   اﺗﺤﺎﺩ ﭘﺎﺳﺎﺭﮔﺎﺩ....وﻟﻴﻌﺼﺮﭘﺎﺳﺎﺭﮔﺎﺩ ﺳﺎﻋﺖ17
   ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ 1396/4/28
   ﺟﻨﻮﺏ ﺧﻨﺞ...ﺳﺮﺑﺎﺯﻛﺎﺯﺭﻭﻥ ﺳﺎﻋﺖ9 ﺻﺒﺢ
   ﻭﻟﻴﻌﺼﺮ پاﺳﺎﺭﮔﺎﺩ.....ﺷﻬﺪاﻱاﺭﺳﻨﺠﺎﻥ ﺳﺎﻋﺖ15
   اﺗﺤﺎ ﭘﺎﺳﺎﺭﮔﺎﺩ......ﭘﻴﺮﻭﺯﻱﺑﻮاﻧﺎﺕ ﺳﺎﻋﺖ17
   ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﻧﻴﻤﻪ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺭﻭﺯ ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ
   ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺭﺩﻩ ﺑﻨﺪﻱ ﺟﻤﻌﻪ ﺻﺒﺢ ﺳﺎﻋﺖ 9
   ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻓﻴﻨﺎﻝ ﺟﻤﻌﻪ ﺳﺎﻋت 16
   رئیس هیات فوتبال شهرستان پاسارگاد همچنین از علاقمندان فوتبال جهت تماشای این مسابقات دعوت نموده است.
   اخبار مرتبط
فارس - اداره کل ورزش و جوانان
مجموع بازدیدها : 678,989
تعداد بازدید امروز : 696
تعداد بازدید دیروز : 2,259
آخرین به روزرسانی : 1397/03/06
کلیه حقوق متعلق به وزارت ورزش و جوانان می باشد.