جمهوری اسلامی ایران
اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل
   
  • منشور حقوق شهروندی

   • اصل برابری
   • اصل احترام و اعتماد
   • اصل پاسخگویی
   • اصل تعهد و وفاداری به سازمان
   • اصل شهروندمداری
   • اصل شفافیت
   • اصل عدم سوء استفاده از موقعیت شغلی
   • اصل به کارگیری مهارت و تخصص

   مفاد منشورحقوق شهروندی کارمندان اداره کل ورزش و جوانان فارس

   1- درانجام فعالیتهای سازمانی نظم و انضباط را رعایت نموده و درمحل کارخود حضور به موقع داشته باشیم .
   2- درانجام وظایف و مسئولیت ها پشتکار و جدیت داشته و آنها را با دقت ، صحت و به موقع انجام دهیم .
   3- سعی نمابیم تا دانش خود را درزمینه فعالیت های سازمانی به روز نگه داشته و آن را با توانمندی و ابتکار خود در انجام فعالیت های اداری و سازمانی بکار گیریم .
   4- برای ایده ها و افکار جدید ارزش قائل شده و درجهت جاری سازی آنها به شکل منطقی دردستگاه اجرایی متبوع و نظام اداری تلاش نماییم .
   5- درجهت ارتقای بهره وری نظام اداری از طریق افزایش اثربخشی و کارایی در حیطه فعالیت خود تلاش نماییم.
   6- از امکانات ،تجهیزات و سرمایه های نظام اداری حفاظت نموده و دراستفاده موثر ومطلوب از آنها کوشا باشیم.
   7- درانجام امور و ظایف محوله سازمانی روابط خویشاوندی ،قومی ،جنسی، نژادی، مذهبی وغیره تأثیری در تصمیمات واقداماتمان نداشته باشد .
   8- روحیه انتقاد پذیری داشته وانتقادات سازنده دیگران را به عنوان فرصتی برای اصلاح و بهبود خود و فعالیت هایمان قلمداد کنیم .
   9- همیشه و در همه حال رضایت خدای متعال رامدنظر قرارداده برآنچه که خداوند امر یا از آن نهی می کند،توجه کامل داشته واو را ناظر براعمال وکردار خویش بدانیم .

   نحوه رفتار و برخورد با ارباب رجوع و همکاران

   1- مردم و شهروندان به عنوان ذی حقان برای سازمان اداری تلقی می شوند، از این رو تلاش می کنیم با ایجاد ارتباط مناسب و ارایه خدمت بهتر ، تصویری مثبت از دستگاه اجرایی و نظام اداری در ذهن آنان ایجاد نماییم .
   2- به مراجعه کنند گان به صورت عادلانه و در چار چوب قوانین،مقررات وضوابط ؛ خدمت ارایه دهیم .
   3- خواسته های قانونی ارباب رجوع را درچارچوب وظایف خود با صحت ،دقت و سرعت وبدون تشریفات زائد اداری و تحمل هزینه اضافی به وی ارائه دهیم .
   4- به ارباب رجوع احترام گذاشته و در استقبال و صحبت با آنان گشاده رو باشیم .
   5- به نظرات، پیشنهادات و بازخوردهای شهروندان ومراجعه کنندگان به عنوان منبعی گرانبها برای بهبود عملکرد نگاه کرده و با دیدمنطقی به آنها توجه نماییم .
   6- به نظم و آراستگی شخصی ومحل کارخود توجه کنیم .
   7- سعی کنیم فرهنگ تکریم ارباب رجوع، پاسخگویی و گره گشایی از مشکلات مردم ومراجعان به یک ارزش حاکم در نظام اداری تبدیل شود .
   8- روحیه کار جمعی را درخود تقویت کرده و درانجام فعالیت های گروهی مشارکت جو ومشارکت پذیر باشیم .
   9- روحیه قدردانی از دیگران رادرخود تقویت کرده و سعی نماییم که این امر را در بین همکاران اشاعه دهیم .
   10-دانش،تجربه وتوانمندیهای خود را با سعه صدردراختیار همکاران قرارداده و درارتقاء توانمندیهای آنان کوشا با شیم .
   11-تاحد ممکن در حل مشکلات شغلی همکاران تلاش نماییم واز تجسس درزندگی خصوصی آنان پرهیز نماییم
فارس - اداره کل ورزش و جوانان
مجموع بازدیدها : 2,133,578
تعداد بازدید امروز : 312
تعداد بازدید دیروز : 2,175
آخرین به روزرسانی : 1398/07/30
کلیه حقوق متعلق به وزارت ورزش و جوانان می باشد.